joomla templates top joomla templates template joomla

Ankieta - Europejska Karta Naukowca (2)

Ankieta dotycząca realizacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zasad Europejskiej Karty Naukowca
oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ubiega się o otrzymanie  Logo HR Excellence in Research,  nadawanego przez Komisję Europejską instytucjom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową.

Warunkiem otrzymania Logo jest  wdrożenie w Uczelni zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Stosowanie zapisów ww. dokumentów ma na celu stworzenie atrakcyjnego środowiska pracy naukowców oraz zapewnienie przestrzegania norm etycznych w prowadzonych badaniach naukowych.

Jednym z elementów procedury przyznania tego wyróżnienia jest dokonanie analizy wewnętrznej poprzez porównanie funkcjonowania SUM z zasadami Karty i Kodeksu. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki posłużą do stworzenia Strategii wyznaczającej główne kierunki działań, służących pełnej implementacji zasad Karty i Kodeksu w Uczelni. 

Z uwagi na prestiżowy charakter wyróżnienia oraz fakt, iż  posiadanie Logo daje Wydziałom SUM szansę na uzyskanie wyższej kategorii w przyszłorocznej ocenie parametrycznej jednostek naukowych, prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo ważnej.

Uprzejmie informujemy, iż udział w badaniu jest anonimowy. 

 

Zespół ds. Logo HR Excellence in Research