joomla templates top joomla templates template joomla

PSS 10

Ankieta, o wypełnienie, której został Pan/Pani poproszona jest częścią składową projektu statutowego SUM pt. „Zastosowanie nowoczesnych technologii informatyczno-matematycznych w celu analizy emocji podczas wykonywania różnych aktywności życiowych”. Projekt uzyskał zgodę Komisji Bioetycznej SUM z dnia 16.10 2018 KNW/0022/KB1/79/18.

PSS 10

Pytania zawarte w tej skali dotyczą Twoich myśli i odczuć związanych z doświadczanymi w ostatnim miesiącu zdarzeniami. W każdym pytaniu należy wskazać-jak często myślałeś/aś i odczuwałeś/aś w podany sposób. Mimo znacznych podobieństw są to różne pytania i każde z nich należy traktować oddzielnie. Najlepiej na każde pytanie odpowiadać w miarę szybko, wybierając tę odpowiedź, która wydaje się najbardziej trafna.

Przy każdym pytaniu należy wpisać do kratki z prawej strony odpowiednią cyfrę, zgodnie z podanym poniżej znaczeniem:

                           0=nigdy

                           1=prawie nigdy

                           2=czasem

                           3=dość często

                           4=bardzo często